RODZAJ MAJĄTKU

 WARTOŚĆ BILANSOWA /netto/
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

     8.144.007,81

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 169.291.354,12
Urządzenia techniczne i maszyny

   22.301.803,56

Środki transportu

     776.326,78

Inne środki trwałe

    85.350.583,86

Środki trwałe w budowie

     5.835.412,16

Ogółem wartość

  291.699.488,29

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek - wartość bilansowa netto
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Małgorzata Redes
Data publikacji:04.07.2005 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bożena Borzęcka
Data aktualizacji:24.02.2021 12:32