Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych

W skład Oddziału Instytutu w Gliwicach wchodzą:

 

1.  Jednostki i komórki działalności naukowej i usługowo-badawczej oraz medycznej:

1)   Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów,

2)   Dział Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych:

a)  Biblioteka Naukowa,

3)   I Klinika Radioterapii i Chemioterapii,

      a)  Oddział Radioterapii,

4)   II Klinika Radioterapii i Chemioterapii,

5)   III Klinika Radioterapii i Chemioterapii,

6)   Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej:

a)  Pododdział Hospitalizacji Jednodniowej,

b)  Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej,

7)   Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii:

a)  Oddział Hematologii,

b)  Bank Komórek Krwiotwórczych,

c)  Pracownia Komórek Krwiotwórczych,

8)   Blok Operacyjny,

9)   Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

10) Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej:

a)  Oddział Kliniczny Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej:

-   Pododdział Terapii Izotopowej,

-   Pododdział Medycyny Nuklearnej,

-   Pododdział Endokrynologii,

b)  Oddział Dzienny Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej,

c)  Pracowania Planowania Terapii i Obrazowania Molekularnego,

d)  Pracownia Diagnostyki PET,

11) Zakład Radioterapii:

a)  Poradnia Ambulatoryjna,

b)  Pracownia Radioterapii Konwencjonalnej i Śródoperacyjnej,

12) Zakład Brachyterapii:

a)  Pracownia Brachyterapii Konformalnej 3D,

b)  Pracownia Brachyterapii Raka Piersi,

13) Zakład Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET:

a)  Dział Produkcji,

b)  Dział Kontroli Jakości,

c)  Dział Zapewnienia Jakości,

d)  Dział Wdrożeń,

14) Zakład Planowania Radioterapii:

a)  Pracownia Modelarni,

b)  Pracownia Komputerowego Obliczania Dawki,

c)  Pracownia Weryfikacji i Programowania,

15) Zakład Fizyki Medycznej:

a)  Pracownia Biofizyki,

b)  Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości w Radioterapii i Rentgenodiagnostyce,

16) Apteka,

17) Naczelna Pielęgniarka:

a)  Pielęgniarka ds. Higieny Szpitalnej,

18) Pielęgniarka Epidemiologiczna,

19) Przychodnia Przykliniczna:

a)  Poradnia Onkologiczna:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1,

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2,

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 3,

b)  Poradnia Chirurgii Onkologicznej:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1,

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2,

c)  Poradnia Ginekologii Onkologicznej:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

d)  Poradnia Chemioterapii:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

e)  Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej,

f)   Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

g)  Poradnia Transplantacyjna:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

h)  Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

i)   Poradnia Endoskopowa:

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1,

-  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2,

j)   Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych,

k)  Poradnia Medycyny Nuklearnej,

l)   Poradnia Hematologiczna,

m) Poradnia Logopedyczna,

n)  Poradnia Urologiczna:

      -  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

o)  Poradnia Kardioonkologiczna,

p)  Poradnia Psychoonkolgiczna,

20) Izba Przyjęć,

21) Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

      a)   Pracownia Tomografii Komputerowej,

b)   Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

c)   Pracownia Mammografii i Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów,

d)   Mobilna Pracownia Mammografii,

e)   Pracownia Radiodiagnostyki i Ultrasonografii,

f)   Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej,

22) Zakład Patologii Nowotworów:

a)   Pracownia Histopatologii,

b)   Pracownia Cytologii,

c)   Pracownia Immunohistochemii,

d)   Pracownia Cytometrii Przepływowej,

e)   Pracownia Patologii Molekularnej,

f)   Prosektura,

23) Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej:

a)   Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

b)   Pracownia Hematologii i Koagulologii,

c)   Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,

d)   Pracownia Analityki Ogólnej,

e)   Pracownia Mikrobiologii,

f)   Pracownia Biologii Molekularnej,

g)   Pracownia Badań Specjalistycznych,

24) Pracownia Rehabilitacyjna,

25) Lekarz Zakładowy,

26) Dział Centralnej Sterylizacji,

27) Oddział Chemioterapii Dziennej,

28) Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów,

29) Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi:

      a)  Poradnia Chorób Piersi:

           -  Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

      b)  Oddział Chorób Piersi,

30) Dział Analiz Bioinformatyczno-Biostatystycznych,

31) Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów:

      a)  Pracownia Diagnostyki Genetycznej Nowotworów,

      b)  Pracownia Bioinformatyki Genomicznej,

      c)  Pracownia Genomiki. 

2.   Komórki działalności administracyjnej, technicznej i obsługi:

1)   Dział Finansowo-Księgowy,

2)   Dział Spraw Pracowniczych i Płac,

3)   Dział Organizacyjny,

4)   Dział Kontraktów Medycznych i Programów Zdrowotnych,

5)   Dział Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta,

6)   Kancelaria i Archiwum,

7)   Dział Aparatury Medycznej,

8)   Dział Informatyki,

9)   Dział Nadzoru i Służb Technicznych:

a)  Sekcja Nadzoru Technicznego,

b)  Sekcja Energetyczna,

c)  Sekcja Elektryczna,

d)  Sekcja Klimatyzacji i Wentylacji,

e)  Sekcja Gazów Medycznych,

f)   Warsztaty Techniczne,

10) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

11) Dział Administracji:

a)  Sekcja Administracyjno-Majątkowa,

b)  Sekcja Dozoru Mienia,

c)  Sekcja Czystości i Transportu Wewnętrznego,

12) Dział Ekonomiczny:

a)  Sekcja Rozliczania Kontraktów,

b)  Sekcja Rozliczania Kosztów,

13) Dział Żywienia,

14) Pralnia,

15) Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa,

16) Hotel,

17) Inspektor ds. ppoż.,

18) Inspektor ds. OC,

19) Sekcja ds. BHP,

20) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

a)  Tajna Kancelaria,

21) Rewident Zakładowy. Audyt Wewnętrzny,

22) Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,

23) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

a)  Stanowisko ds. Jakości,

24) Inspektor Ochrony Danych,

25) Sekcja Transportu,

26) Zespół Radców Prawnych.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Małgorzata Redes
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2006 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.02.2020 10:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
11.12.2019 13:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
05.07.2019 09:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
07.01.2019 08:39 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
10.09.2018 10:36 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
07.06.2018 14:49 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
20.03.2018 13:52 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
08.02.2018 12:44 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
08.02.2018 11:26 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
02.06.2017 12:37 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
02.06.2017 12:35 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
03.04.2017 13:56 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
17.10.2016 08:55 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
28.06.2016 08:34 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
17.03.2016 09:55 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
17.03.2016 09:53 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
17.03.2016 09:50 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
19.09.2014 10:04 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
30.01.2014 07:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
31.07.2013 11:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
16.04.2013 11:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
16.04.2013 11:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
23.01.2013 13:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
27.11.2012 13:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
31.07.2012 08:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
01.02.2012 09:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
07.10.2011 13:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
27.04.2011 13:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
04.10.2010 13:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
28.06.2010 10:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
21.12.2009 08:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
13.11.2009 10:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
09.10.2009 11:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
18.05.2009 14:02 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
09.12.2008 09:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
14.11.2008 13:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
23.09.2008 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
03.01.2008 08:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
22.10.2007 09:04 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
09.07.2007 13:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
16.01.2007 09:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
24.07.2006 07:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
01.06.2006 13:19 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Redes)