Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor:
1)  ustala plany działalności Instytutu;
2)  realizuje politykę kadrową;
3)  zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych,  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
4)  odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
5)  reprezentuje Instytut;
6)  tworzy szkoły doktorskie;
7) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresów działania Rady Naukowej;
8) po zaopiniowaniu przez Radę Naukową ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


Rada Naukowa
Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych oraz statut Instytutu.

Zastępca Dyrektora - Dyrektor Oddziału w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Dyrektor Oddziału w Gliwicach działa w granicach umocowania.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Małgorzata Redes
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2004 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.01.2020 13:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
08.02.2018 12:34 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
10.10.2017 07:37 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
10.10.2017 07:35 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
10.10.2017 07:33 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
15.07.2016 10:23 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
05.05.2016 08:00 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
04.05.2016 10:53 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
04.05.2016 10:30 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.04.2016 09:30 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
21.03.2016 13:01 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.10.2015 14:02 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.10.2015 14:00 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.10.2015 13:58 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.10.2015 13:56 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
29.09.2015 08:50 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
21.09.2015 13:06 Edycja dokumentu (Bożena Borzęcka)
20.09.2012 09:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
20.09.2012 09:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
02.04.2012 14:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
01.02.2012 11:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
01.02.2012 09:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
29.07.2011 10:24 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
28.07.2011 12:49 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
27.04.2011 12:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
13.11.2009 11:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
08.10.2008 13:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
14.05.2007 13:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
06.10.2004 10:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Redes)
06.10.2004 09:43 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Redes)