zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie oddziału w Gliwicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Natalia Oliwier
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.09.2018
Data publikacji:28.09.2018 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.10.2018 13:03 Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
(Natalia Oliwier)
15.10.2018 14:51 Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu
postępowania - sprostowanie"

(Natalia Oliwier)
12.10.2018 12:37 Dodano załącznik "Informacja o rozstrzygnięciu
postępowania"

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:12 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:12 Dodano załącznik "Oświadczenie do informacji z otwarcia
ofert"

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:11 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:11 Dodano załącznik "Regulamin udzielania zamówień
publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro"

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Wyjaśnienie treści Ogłoszenia
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Zmiana treści Ogłoszenia
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Specyfikacja asortymentowo-cenowa -
aktualna

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Opis przedmiotu zamówienia- aktualny
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Wyjaśnienie treści Ogłoszenia
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Zmiana treści ogłoszenia
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:09 Usunięto załącznik Zobowiązanie podmiotu trzeciego o
oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Wykaz usług
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik wzór umowy (Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia

(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Specyfikacja asortymentowo-cenowa
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Opis przedmiotu zamówienia
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Formularz oferty
(Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Ogłoszenie (Natalia Oliwier)
10.10.2018 15:08 Usunięto załącznik Regulamin udzielania zamówień
publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartosci od 30 000 euro do 750 000 euro

(Natalia Oliwier)
09.10.2018 15:13 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
09.10.2018 15:12 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści Ogłoszenia"
(Natalia Oliwier)
05.10.2018 14:57 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
05.10.2018 14:55 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
05.10.2018 14:55 Dodano załącznik "Zmiana treści Ogłoszenia"
(Natalia Oliwier)
05.10.2018 13:19 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
05.10.2018 13:16 Dodano załącznik "Specyfikacja asortymentowo-cenowa -
aktualna"

(Natalia Oliwier)
05.10.2018 13:15 Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia- aktualny"
(Natalia Oliwier)
05.10.2018 13:14 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści Ogłoszenia"
(Natalia Oliwier)
02.10.2018 12:27 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
02.10.2018 12:26 Dodano załącznik "Zmiana treści ogłoszenia"
(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:24 Edycja dokumentu (Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Regulamin udzielania zamówień
publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartosci od 30 000 euro do 750 000 euro"

(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie" (Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:22 Dodano załącznik "Formularz oferty"
(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:21 Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia"
(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:20 Dodano załącznik "Specyfikacja asortymentowo-cenowa"
(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:20 Dodano załącznik "Oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia"

(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:18 Dodano załącznik "Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu"

(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:18 Dodano załącznik "wzór umowy" (Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:17 Dodano załącznik "Wykaz usług" (Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:16 Dodano załącznik "Zobowiązanie podmiotu trzeciego o
oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów"

(Natalia Oliwier)
28.09.2018 14:14 Utworzenie dokumentu. (Natalia Oliwier)