Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z obowiązującą w Oddziale w Gliwicach Instrukcją Kancelaryjną, której obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217).
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do Oddziału w Gliwicach.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach na platformie ePUAP:  /coigliwice/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformir ePUAP (https://epuap.gov.pl);
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego ePUAP.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

 


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Małgorzata Redes
Data publikacji:06.10.2004 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Redes
Data aktualizacji:22.01.2019 13:55